EN | TH

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อฯ

P1770572
P1770565
P1770585
P1770595
previous arrow
next arrow
พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ ยังคงเข้มข้นในมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามแผนฯ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจ และเพิ่มความปลอดภัยแก่พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ณ บมจ.พีพี ไพร์ม จ.เพชรบุรี (สำนักงานใหญ่) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564