06

EN | TH

ต้อนรับลูกค้าตัวแทนจำหน่ายอาหารกุ้ง จ.จันทบุรี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
previous arrow
next arrow

คณะลูกค้าตัวแทนจำหน่ายและเกษตรผู้เลี้ยงกุ้ง จ.จันทบุรี เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารกุ้ง บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จ.สงขลา ในเครือบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
โดยคุณเจษฏา พงษ์พานิช ผู้จัดการทั่วไปสายงานขาย และ คุณพิภพ เปี่ยมอยู่ ผู้จัดการทั่วไปโรงงานสงขลา คณะผู้บริหารและพนักงาน ให้การต้อนรับ และนำเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารกุ้ง พร้อมรับฟังการบรรยายกระบวนการผลิต ณ บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ฯ ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2566