EN | TH

นวัตกรรมการเลี้ยงปลากะพงขาวในน้ำจืดภายใต้โดมความร้อน

1
2
3
4
previous arrow
next arrowบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมงานฝ่ายขายอาหารกุ้ง จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “นวัตกรรมการเลี้ยงปลากะพงขาวในน้ำจืดภายใต้โดมความร้อน” เพื่อการพัฒนาต่อยอด ส่งเสริมให้การเลี้ยงปลากะพงน้ำจืดเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจตัวใหม่ ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีผู้เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562