06

EN | TH

บจก.ไทยลักซ์ฯ จ.สงขลา ฉีดวัคซีน ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

3
2
4
1
previous arrow
next arrow
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด โดยได้จัดสรรวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จ.สงขลา ณ โรงพยาบาลราษฎรยินดี จ.สงขลา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564
พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ ให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และปฏิบัติตามาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด