EN | TH

บจก.ไทยลักซ์ จ.สงขลา ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 2

LINE_ALBUM_ฉีดเข็ม​2_๒๑๐๙๐๓_2
LINE_ALBUM_ฉีดเข็ม​2_๒๑๐๙๐๓_8
LINE_ALBUM_ฉีดเข็ม​2_๒๑๐๙๐๓_6
LINE_ALBUM_ฉีดเข็ม​2_๒๑๐๙๐๓_7
previous arrow
next arrow
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (จ.สงขลา) ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำพนักงานเข้ารับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 2 ตามกำหนด จากการจัดสรรวัคซีนทางเลือกของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการดำเนินงานเชิงรุกด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยสูงสุดจากโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลราษฎรยินดี จ.สงขลา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564