EN | TH

บมจ.พีพี ไพร์ม ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด-19

P1770049
P1770062
P1770026
P1770031
previous arrow
next arrow
ไทยลักซ์ – พีพี ไพร์ม ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ตามแผนฯ เพราะเราให้ความสำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แก่พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ณ บมจ.พีพี ไพร์ม จ.เพชรบุรี (สำนักงานใหญ่) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564