EN | TH

บริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี

108145423_3484637484882366_7716200266527660961_o
107823080_3484637798215668_7100084881706107466_o
107434714_3484638104882304_4707046752709170565_o
107845674_3484637624882352_8630092235689775855_o
previous arrow
next arrow
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะขาดแคลนโลหิตและเป็นการสำรองโลหิตหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อ 3 เรื่อง การมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนทุกวัย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี