EN | TH

ประมวลภาพ วันกุ้งดำเพชรบุรี ครั้งที่ 1

ประมวลภาพ งานกุ้งดำเพชรบุรี ครั้งที่ 1
314543968_576807427779661_8199169209579295382_n
314503176_576790537781350_4597040932703939244_n
314543968_576807427779661_8199169209579295382_n
314607890_576790901114647_2995357030075032430_n
314613587_576810794445991_501149344653717165_n
314557698_576789707781433_4279847898594898307_n
314679293_576790704448000_295716923294033873_n
314607076_576789854448085_4872909230069106693_n
314584981_576790611114676_8587291583634516900_n
314576219_576796077780796_7820462961673309302_n
previous arrow
next arrow
ประมวลภาพ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้สนับสนุนหลัก “งานวันกุ้งดำเพชรบุรี” ครั้งที่ 1 ปรับการเลี้ยง สร้างตลาด เพิ่มศักยภาพ กุ้งดำเพชรบุรี ร่วมจัดบูธแสดงสินค้าและเสวนาเรื่อง #ทางเลือกสายพันธุ์กุ้งดำMoana #แนวทางการเลี้ยงและเทคนิคการทำสีกุ้งกุลาดำ โดยคุณเจษฎา พงษ์พานิช ผจก.ทั่วไปสายงานขาย
โดยมีนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายชยานันท์ อินทรัตน์ ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดําเพชรบุรี ภาคเอกชน และเกษตรกรร่วมงาน
ทั้งนี้ภายในงานจะมีการสัมมนาให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เรื่องเทคนิคการจัดการเลี้ยงให้ประสบความสำเร็จ ทิศทางการขาย และแนวโน้มราคาตลาด รวมไปถึงการออกบูธจัดแสดงสินค้าจากบริษัท ต่างๆ ซึ่งมีของรางวัลมากมายสำหรับผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2565 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง