EN | TH

ฝึกอบรมหลักสูตร การเพาะพันธุ์และเลี้ยงปลาตะโกกแบบผสมผสานฯ

1
2
3
4
previous arrow
next arrowบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) โดยทีมงานฝ่ายขายอาหารกุ้ง จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเพาะพันธุ์และเลี้ยงปลาตะโกกแบบผสมผสาน ในพื้นที่รอบเขื่อนสิริกิติ์เพื่อเพิ่มรายได้แบบยั่งยืน” โดยความร่วมมือของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย และคณะ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ การเพาะพันธุ์ การเลี้ยงปลาตะโกกแบบผสมผสาน และการผลิตอาหารเม็ดพื้นบ้านราคาถูก ในพื้นที่รอบเขื่อนสิริกิติ์เพื่อเพิ่มรายได้แบบยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีทีมงานจากบริษัทฯ บรรยายในหัวข้อ การเพาะเลี้ยงปลาเศรษฐกิจตัวใหม่และการตลาด ทั้งนี้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน โดยนำผลงานวิจัยสู่ชุมชนบนพื้นที่รอบเขื่อน และเป็นการใช้ทรัพยากรน้ำที่มีอยู่จำกัดอย่างคุ้มค่า เกษตรกรและชุมชนสามารถผลิตปลา ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับบริโภคในชุม ตลอดจนส่งเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัวในอนาคต ภายในงานได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพื้นที่อย่างคับคั่ง ณ ห้องประชุมเขื่อนสิริกิติ์ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562