06

EN | TH

พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

P1770378
P1770374
P1770369
P1770363
previous arrow
next arrow

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อฯ บริเวณสำนักงานและพื้นที่โรงงานโดยรอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่มีการใช้งานร่วมกัน อาทิ โซนนั่งพักพนักงาน ห้องน้ำ โรงอาหาร จุดสแกนนิ้วต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับพนักงานและผู้มาติดต่อ ตลอดจนเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ บมจ.พีพี ไพร์ม จ.เพชรบุรี (สำนักงานใหญ่) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564