EN | TH

พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

P1750272
P1750256
P1750244
P1750247
previous arrow
next arrow
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ของบริษัทฯ โดยฉีดฆ่าเชื้อบริเวณทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน และส่วนของโรงงาน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสดังกล่าว ณ บมจ.พีพี ไพร์ม (สำนักงานใหญ่) จ.เพชรบุรี และ บมจ.พีพี ไพร์ม จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564