06

EN | TH

พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ ใส่ใจในทุกความปลอดภัย

P1740477
P1740483
P1740521
P1740532
previous arrow
next arrow
พีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์ ใส่ใจในทุกความปลอดภัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มข้น ทางบริษัทฯ ได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเป็นประจำตามแผนฯ ทั่วทุกจุดของสำนักงาน และบริเวณโรงงานโดยรอบ โดยเรามีการดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มั่นใจถึงความปลอดภัย ณ บมจ.พีพี ไพร์ม จ.เพชรบุรี และ จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564