EN | TH

รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว

1
2
3
4
previous arrow
next arrowตัวแทนผู้บริหาร บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เข้ารับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว จากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายกอบชัย บุญอรณะ โดยบริษัทฯ ได้รับรองอุตสาหกรรมสีเขียน ระดับ 3 พร้อมกันนี้ ยังร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานประกอบการ ในหลักการดำเนินงานตามเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ณ โรงแรมรอยัลไดมอน อ.เมือง จ.เพชรบุรี อุตสาหกรรมสีเขียว เป็นโครงการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมของประเทศไทย มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวให้ทั่วโลกยอมรับ โดยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือและกระตุ้นให้มีการพัฒนา ยกระดับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และประหยัดพลังงาน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562