EN | TH

ลูกค้าจากประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ

1
2
3
4
previous arrow
next arrowคณะผู้บริหาร และทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับผู้เยี่ยมชมโรงงาน Mr.Kido และ Mr.Chihiro จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โดยมีการบรรยายถึงกระบวนการผลิตอาหารสัตว์น้ำ ตลอดจนเยี่ยมชมการสายการผลิตภายในโรงงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ศึกษาเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ ในการผลิตอาหารสัตว์น้ำสำเร็จรูป ที่ได้รับมาตรฐานในระดับสากล เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562