EN | TH

ลูกค้าอาหารปลา จ.สุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมโรงงาน

44840059_2193622813983846_9205111425050083328_o
44870327_2193622980650496_4615795941352407040_n
44887759_2193623160650478_5430404109003915264_o
44893941_2193623127317148_363858943438487552_o
44905845_2193622840650510_3947925490282528768_o
previous arrow
next arrow


คณะผู้บริหาร และทีมงาน บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับลูกค้ากลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชัง จ.สุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โดยเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบคุณภาพที่ใช้ในการผลิตอาหารปลา กระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพ ตลอดจนผลิตภัณฑ์อาหารปลาสำเร็จรูปที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าเกษตรกร ทั้งด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบริการที่เป็นเลิศ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561