EN | TH

สนับสนุนน้ำดื่มแก่ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

สนับสนุนน้ำดื่ม

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) – บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนน้ำดื่ม โดยนางนฤมล สุภาแพ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปมอบให้แก่ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564