EN | TH

สัมมนาในหัวข้อ “โภชนพันธุศาสตร์ อาหารกุ้งไทยลักซ์ โกลด์”

สัมมนานครปฐม_๒๐๑๑๒๗
สัมมนานครปฐม_๒๐๑๑๒๗_0
previous arrow
next arrow

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ร้าน จ.เจริญอาหารสัตว์ ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายอาหารของบริษัทฯ จ.นครปฐม ดำเนินการจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “โภชนพันธุศาสตร์ อาหารกุ้งไทยลักซ์ โกลด์” โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ คุณเจษฎา พงษ์พานิช ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย, คุณกองทูล แก้วจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายขายอาหารกุ้งภาคกลางและตะวันออก บรรยายถึงโภชนาการที่สำคัญในอาหารกุ้งไทยลักซ์ ซึ่งจะช่วยให้กุ้งโตดี ลอกคราบดี อัตราการรอดสูง เพิ่มภูมิคุ้มกันและสามารถนำไปใช้ได้ดี โดยการพัฒนาสูตรอาหารของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับการเลี้ยงกุ้งในแต่ละช่วงของการเลี้ยง ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้เป็นที่ต้องการของตลาด ตลอดจนพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่เป็นอย่างมาก ณ ห้องประชุม ร้านระเบียงโรงนา จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563