06

EN | TH

สัมมนา “การจัดการเลี้ยง โรคปลานิลและแนวทางการป้องโรค”

4
o312bdb1b1f90cef9a184af600ec01db1_4620693218499207381_๑๘๐๘๒๗_0007
o312bdb1b1f90cef9a184af600ec01db1_4620693218499207381_๑๘๐๘๒๗_0014
o312bdb1b1f90cef9a184af600ec01db1_4620693218499207381_๑๘๐๘๒๗_0022
S__36806689
previous arrow
next arrow

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา “การจัดการเลี้ยง โรคปลานิลและแนวทางการป้องโรค” นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะผู้บริหาร และทีมงานฝ่ายขายอาหารปลา ณ ร้านตัวแทนจำหน่าย คุณขันทอง มั่นคง อ.เมือง จ.พะเยา โดยหัวข้อสัมมนาในครั้งนี้เป็นการบรรยายหัวข้อเรื่อง การจัดการเลี้ยง โรคปลานิลและแนวทางการป้องกันการเกิดโรค โดยนักวิชาการประมงชำนาญการ คุณโสภิศ จตุรงค์ รวมไปถึงขั้นตอนการผลิตอาหารปลาของบริษัทไทยลักซ์ ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ไปจนถึงอาหารสำเร็จรูปพร้อมจำหน่าย ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล ในหัวข้อ ตอกย้ำวัตถุดิบ คุณภาพอาหาร และนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่เข้าร่วมงานได้แสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการเกษตรกร ซึ่งภายในงานได้รับความสนใจจากลูกค้าตัวแทนจำหน่ายและเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561