EN | TH

สัมมนา “การเลี้ยงปลานิลแดงกระชังฯ” จ.อ่างทอง

1
2
3
4
previous arrow
next arrowบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) โดยทีมงานฝ่ายขายอาหารปลา ร่วมจัดงานสัมมนา “ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและการเกิดโรคระบาดในอุตสาหกรรมการเลี้ยงปลานิลแดงกระชัง” โดยคุณธีระพงค์ ต้นสกุลประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซเฟรชฟาร์ม เป็นประธานในการเปิดงาน สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศรีษะภูมิ อาจารย์ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและการเกิดโรคระบาดในอุตสาหกรรมการเลี้ยงปลานิลแดงกระชัง” รวมไปถึงแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิค วิธีการที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลานิลแดงกระชังให้ประสบความสำเร็จแบบยั่งยืน รวมทั้งสามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจับฉลากมอบของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมป่าโมก ร้านอาหารครัวคุณกุ้ง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562