EN | TH

สัมมนา นวัตกรรมใหม่ ไทยลักซ์- ไทยมาโคร โภชนพันธุศาสตร์ที่เหนือกว่า

สัมมนากุ้งแปดริ้ว_๑๙๑๑๒๙_0009
สัมมนากุ้งแปดริ้ว_๑๙๑๑๒๙_0013
สัมมนากุ้งแปดริ้ว_๑๙๑๑๒๙_0021
สัมมนากุ้งแปดริ้ว_๑๙๑๑๒๙_0023
สัมมนากุ้งแปดริ้ว_๑๙๑๑๒๙_0032
สัมมนากุ้งแปดริ้ว_๑๙๑๑๒๙_0033
สัมมนากุ้งแปดริ้ว_๑๙๑๑๒๙_0038
สัมมนากุ้งแปดริ้ว_๑๙๑๑๒๙_0039
previous arrow
next arrow
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) โดยคณะผู้บริหาร และทีมงานฝ่ายขายอาหารกุ้ง ร่วมกับตัวแทนจำหน่าย ร้านต.ธนกิจ ดำเนินการจัดงานสัมมนา ใน หัวข้อ นวัตกรรมใหม่ ไทยลักซ์- ไทยมาโคร โภชนพันธุศาสตร์ที่เหนือกว่า
ซึ่งมีการบรรยายถึงตลาดกุ้งก้ามกราม และเทคนิคการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ด้วยอาหารกุ้งไทยลักซ์ ที่ตอบโจทย์ด้านการเลี้ยงในยุคปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้กุ้งโตไว แข็งแรง สีสวย เป็นที่ต้องการของตลาด และโภชนพันธุศาสตร์อาหารกุ้งไทยลักซ์ที่จำเป็น และสำคัญสำหรับการเลี้ยงกุ้งอย่างยั่งยืนและ มีกำไร รวมถึงลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามไทยมาโคร ที่มีการพัฒนาสายพันธุ์อย่างไรให้เป็นที่ต้องการของตลาด ณ โรงแรมที วินเทจ บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562