06

EN | TH

สัมมนา มั่นใจ ไทยลักซ์โกลด์ กุ้งโตไว ได้น้ำหนักดี สีสวย

20180712_๑๘๐๗๑๒_0001
20180712_๑๘๐๗๑๒_0004
20180712_๑๘๐๗๑๒_0006
20180712_๑๘๐๗๑๒_0010
20180712_๑๘๐๗๑๒_0012
previous arrow
next arrow

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา “มั่นใจไทยลักซ์โกลด์ กุ้งโตไว ได้น้ำหนักดี สีสวย” นำโดย นายเจษฎา พงษ์พานิช ผู้จัดการทั่วไปสายงานขายอาหารกุ้ง ณ บ้านพิงภูแพรว อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยหัวข้อสัมมนาในครั้งนี้เป็นการบรรยายหัวข้อเรื่อง มั่นใจไทยลักซ์โกลด์ กุ้งโตไว ได้น้ำหนักดี สีสวย, เทคนิคการเลี้ยงกุ้งขาวปนปลานิล และ การเลี้ยงกุ้งกุลาดำเพื่อการส่งออก / ตลาดกุ้งกุลาดำ โดยมีการพูดถึงขั้นตอนการผลิตอาหารไทยลักซ์โกลด์ ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ไปจนถึงอาหารสำเร็จรูปพร้อมจำหน่าย ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล เพื่อตอกย้ำในคุณภาพของอาหารไทยลักซ์โกลด์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการเลี้ยงกุ้งขาวปนปลานิล และ การเลี้ยงกุ้งกุลาดำเพื่อการส่งออกให้ประสบความสำเร็จ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดกุ้งกุลาดำ ซึ่งภายในงานได้รับความสนใจจากลูกค้าตัวแทนจำหน่ายและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561