EN | TH

อบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเคมีรั่วไหล

สารเคมีรั่วไหล-1
DSC_0498
DSC_0562
DSC_0521
previous arrow
next arrow
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือ) จัดอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเคมีรั่วไหล เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เข้าใจถึงคุณสมบัติพื้นฐานของสารอันตรายแต่ละประเภท รวมไปถึงวิธีการจัดการกรณีเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับสารอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจเรื่องการตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการบริหารจัดการสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ ณ บมจ.พีพี ไพร์ม (สำนักงานใหญ่ จ.เพชรบุรี) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564