EN | TH

เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

P1780859
P1780924
P1780874
P1780913
previous arrow
next arrow
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยตัวแทนผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี โดยมีคุณสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุธา เภรีภาส ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านสังคม สำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ โดยภายในงานมีการปล่อยลูกปลากะพงขาว และปูม้า จำนวน 300,000 ตัว ลงสู่ทะเล ณ ธนาคารปูม้า ชุมชนหาดเจ้า-แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565