06

EN | TH

เยี่ยมชม จารุนันท์ฟาร์ม ผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำในพื้นที่น้ำจืดที่ประสบความสำเร็จ

P1800062
P1800066
P1800096
DSC_0038
previous arrow
next arrow
ทีมงาน พีพี ไพร์ม-ไทยลักซ์ พาชม “จารุนันท์ฟาร์ม” ของ พี่เก๋ บ้านแพ้ว เก๋ บ้านแพ้ว จบครบเรื่องกุ้ง และพี่นันท์ นันท์ จารุนันท์ฟาร์ม ภรรยาคนสวย ผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำในพื้นที่น้ำจืดที่ประสบความสำเร็จ โดยยึดหลัก #โมเดลไทยลักซ์ฯ ในเขตภาคกลาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ด้วยกุ้งกุลาดำสายพันธุ์ Moana และ อาหารกุ้งกุลาดำลัคกี้ แบบ 100% ส่งออกจีน เปอร์เซ็นต์ #Defectน้อย #อัตรารอดสูง
กุ้งกุลาดำ #Moana & #Thailuxe ในพื้นที่น้ำจืด ที่ความเค็ม 5 อายุ 120 วัน ไซส์ 31 ตัว
โดยการนำหลักทาง #โภชนาพันธุศาสตร์ มาใช้ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ทั้งหมด 25 บ่อ #เน้นอาหาร+#สายพันธุ์ ตลอดระยะเวลาการเลี้ยงใช้อาหาร #ลัคกี้ ที่ถูกอัตแน่นด้วยนวัตกรรมที่ถูกพัฒนามาเพื่อสายพันธุ์กุ้ง #โมน่า เพียงอย่างเดียว ผสมกับระบบการจัดการเพื่อลดต้นทุน ลดการใช้สิ่งที่ไม่จำเป็นในการเลี้ยง ไม่มีการใช้สารเสริมและเเร่ธาตุ ทำให้ต้นทุนในการเลี้ยงต่ำ เป็นการลดต้นทุนอย่างแท้จริง และที่สำคัญเลี้ยงให้ตรงตามความต้องการของตลาด #เลี้ยงให้คนซื้อมาจองออเดอร์ล่วงหน้า