EN | TH

โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปี 13 ภาคใต้

P1240742
P1240770
P1250006
P1250011
P1250020
previous arrow
next arrowคณะผู้บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย นายพิภพ เปี่ยมอยู่ ผู้จัดการทั่วไปโรงงานสงขลา, นายธีรพล แปงเครื่อง ผู้จัดการทั่วไปสายงานขายอาหารปลา ได้ดำเนินการจัด “โครงการบัณฑิตไทยลักซ์” ต่อเนื่องเป็นปีที่13 ประจำปี 2561 โดยในครั้งนี้เป็นการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษา ตั้งแต่ระดับประถม ถึงระดับอุดมศึกษา ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนสนับสนุนสถานศึกษาในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยในภาคใต้มีนักเรียนใน พื้นที่ที่ได้รับคัดเลือก ให้รับทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 41 ทุน

ทั้งนี้ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คุณเฉวียง นิ่มดวง ร้านบางแกวฟาร์ม, คุณสมยศ นิ่มดวง ร้าน ส.เกษตร, คุณอุเทน รุ่งเรือง ร้านรุ่งเรืองกิจปศุสัตว์ , คุณพยงศักดิ์ วงสุบรรณ และ คุณเกรียงศักดิ์ ทิพพิมล ตัวแทนจำหน่ายอาหารปลาภาคใต้ รวมถึงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าควน,โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ และโรงเรียนบ้านยางงาม จังหวัดสงขลา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์ภายในชุมชน โดยการทำดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับการร่วมมืออย่างอบอุ่นจากทุกภาคส่วนดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา