EN | TH

โครงการประมงโรงเรียนปี 11/2562 ภาคกลาง

74370133_2901452979867489_7243688431782461440_o
74472922_2901455956533858_7057692592401547264_o
74831733_2901451513200969_6293011461060952064_o
75339461_2901455993200521_2437942326199320576_o
75593789_2901453286534125_3807483727605399552_o
75642373_2901450979867689_2453655597195722752_o
76771584_2901454293200691_5901002009179324416_o
78053668_2901453296534124_4119778247170850816_o
previous arrow
next arrow

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมงาน จัดโครงการประมงโรงเรียนปี 11/2562 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำสำหรับเพาะเลี้ยง เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารที่ดีจากผลผลิตปลาที่มีโปรตีนสูง และต่อยอดถึงการจำหน่ายสัตว์น้ำต่อชุมชน สร้างรายได้หมุนเวียน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ซึ่งในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เดินทางจัดกิจกรรมแก่ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน จ.อ่างทอง ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) พื้นที่ภาคกลาง โดยมีนางวนิดา สายะวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากลูกค้าตัวแทนจำหน่าย คุณธีระพงศ์ คุณเพียงใจ ต้นสกุลประเสริฐ, หน่วยงานประมงจังหวัดอ่างทอง, ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง, เทศบาลเมืองอ่างทอง ตลอดจนหน่วยงานราชการอื่น ๆ ในพื้นที่, กรรมการสถานศึกษา, คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุม โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน จ.อ่างทอง