EN | TH

โครงการประมงโรงเรียนปี 11/2562 ภาคอีสาน

 

75446797_2919551308057656_6946855888971890688_o
75635940_2919551928057594_1830701029344149504_o
76607541_2919552114724242_6840341967046443008_o
76751561_2919553554724098_6212508200382496768_o
78328768_2919552364724217_1550644736165937152_o
previous arrow
next arrow

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมงาน จัดโครงการประมงโรงเรียนปี 11/2562 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำสำหรับเพาะเลี้ยง เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารที่ดีจากผลผลิตปลาที่มีโปรตีนสูง และต่อยอดถึงการจำหน่ายสัตว์น้ำต่อชุมชน สร้างรายได้หมุนเวียน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เดินทางจัดกิจกรรมแก่ โรงเรียนบ้านกองนาง จ.หนองคาย เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) พื้นที่ภาคอีสาน โดยมีนายรังษี สุวรรณไตร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากลูกค้าตัวแทนจำหน่าย คุณยุทธนา พิลาคง, หน่วยงานประมงจังหวัดหนองคาย, ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย, ตลอดจนหน่วยงานราชการอื่น ๆ ในพื้นที่, กรรมการสถานศึกษา, คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านกองนาง จ.หนองคาย