EN | TH

โครงการประมงโรงเรียนปี 11/2562 ภาคใต้

73323877_2935589653120488_1116349265375920128_o
77254746_2935576803121773_7542092984162975744_o
77406800_2935577229788397_7404749357490110464_o
78277995_2935577199788400_750985378281816064_o
78383824_2935576749788445_1015523868720234496_o
78972779_2935577116455075_8497268245932277760_o
79019706_2935576129788507_8567562416592781312_o
previous arrow
next arrow

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมงาน จัดโครงการประมงโรงเรียนปี 11/2562 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำสำหรับเพาะเลี้ยง เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารที่ดีจากผลผลิตปลาที่มีโปรตีนสูง และต่อยอดถึงการจำหน่ายสัตว์น้ำต่อชุมชน สร้างรายได้หมุนเวียน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ซึ่งในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เดินทางจัดกิจกรรมแก่ โรงเรียนควนพระสาครินทร์ จ.พัทลุง เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) พื้นที่ภาคใต้ โดยมีนายสมนึก เวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากลูกค้าตัวแทนจำหน่าย คุณสมยศ นิ่มดวง และคุณเฉวียง นิ่มดวง, หน่วยงานประมงอำเภอ, ประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝาละมี, ตลอดจนหน่วยงานราชการอื่น ๆ ในพื้นที่, กรรมการสถานศึกษา, คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุม โรงเรียนควนพระสาครินทร์ จ.พัทลุง