EN | TH

โครงการประมงโรงเรียน ปี10 ภาคใต้

P1240596
P1240639
P1240649
P1240658
Untitled-1
previous arrow
next arrowคณะผู้บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ร่วมเดินทางไปจัดกิจกรรม “โครงการประมงโรงเรียน ปี10/2561” โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำ แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

พร้อมแนะนำเทคนิควิธีการเลี้ยง แก่โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ สำหรับภาคใต้ โรงเรียนที่ได้คัดเลือกในภูมิภาคนี้คือ โรงเรียนบ้านพรุนายขาว อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ทั้งนี้ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คุณสมยศ นิ่มดวง ร้าน ส. เกษตร จังหวัดพัทลุง ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายอาหารปลาภาคใต้ ,หน่วยงานราชการในพื้นที่ นำโดย นายโกมล หนูเสน นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง, ผู้ปกครองนักเรียน, นายอัครพล คำคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุนายขาว พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีมอบอาหารสัตว์น้ำ โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทุกภาคส่วนดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2561