EN | TH

โครงการประมงโรงเรียน ปี10 และโครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปี 13 ภาคเหนือ

P1210757
P1220027
P1220074
P1220115
previous arrow
next arrow

คณะผู้บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ร่วมเดินทางไปจัดกิจกรรม “โครงการประมงโรงเรียน ปี10/2561” โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำ แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมแนะนำเทคนิควิธีการเลี้ยง แก่โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ สำหรับภาคเหนือ โรงเรียนที่ได้คัดเลือกในภูมิภาคนี้คือ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

พร้อมกันนี้ ยังมีการจัด “โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปี13/2561” โดยสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษา ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงทุนสนับสนุนสำหรับสถาบันการศึกษา ในทุกภูมิภาค ทั่วประเทศเช่นเดียวกัน โดยในภาคเหนือมีนักเรียนในพื้นที่ที่ได้รับคัดเลือก ให้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน 22 ทุน

ทั้งนี้ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คุณสุวิตต์ แป้นมา ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายอาหารปลาภาคเหนือ, สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุตรดิตถ์, ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นำโดย นายอภิชาต อินรุ่ง, หน่วยงานราชการในพื้นที่ นำโดย นายสุริยะ บุญต่อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านบึงท่ายวน, ผู้ปกครองนักเรียน, นายศุภชัย สิงโต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงท่ายวน พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีมอบอาหารสัตว์น้ำ และพิธีมอบทุนการศึกษา โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทุกภาคส่วนดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561