EN | TH

โครงการประมงโรงเรียน ปี10 และโครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปี 13 ภาคกลาง

45634833_2215657268447067_5339273488622419968_o
45649345_2215655768447217_6924616655687385088_o
45654817_2215656965113764_6761749279619940352_o
45687962_2215658648446929_932574744425791488_o
45764994_2215659055113555_784531894657089536_o
45789250_2215657431780384_5585120418827599872_o
previous arrow
next arrowคณะผู้บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการ CSR ร่วมเดินทางไปจัดกิจกรรม “โครงการประมงโรงเรียน ปี10/2561” โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำ แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมแนะนำเทคนิควิธีการเลี้ยง แก่โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ ซึ่งโรงเรียนที่ได้คัดเลือกในภาคกลาง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน อ.เมือง จ.อ่างทอง พร้อมกันนี้ ยังมีการจัด “โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปี13/2561” โดยสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษา ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงทุนสนับสนุนสำหรับสถาบันการศึกษา ในทุกภูมิภาค ทั่วประเทศเช่นเดียวกัน โดยในภาคกลางมีนักเรียนในพื้นที่ที่ได้รับคัดเลือก ให้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน 16 ทุน

ทั้งนี้ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คุณธวัช ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง, คุณธีระพงศ์ ต้นสกุลประเสริฐ คุณเพียงใจ ต้นสกุลประเสริฐ ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายอาหารปลาภาคกลาง, คุณทะนงศักดิ์ ศรีวิเชียร ปลัดเทศมนตรี เมืองอ่างทอง, หน่วยงานประมงจังหวัดอ่างทอง นำโดย คุณณรงค์ เลี่ยนยงค์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมงจังหวัดอ่างทอง, คณะกรรมการสถานศึกษา นำโดย คุณทินกร เกศยิ้ม ประธานกรรมการสถานศึกษา, หน่วยงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง, นายพัลลภ วัฒนะชาติ รักษาการผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีมอบอาหารสัตว์น้ำ และพิธีมอบทุนการศึกษา โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทุกภาคส่วนดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561