EN | TH

โครงการสานต่อความพอเพียงฯ รร.ตชด.บ้านคลองแดง จ.จันทบุรี

1
IMG_6137
IMG_6179
IMG_6185
IMG_6196
previous arrow
next arrow

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน โครงการ “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ปี2/2561 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยง พร้อมถ่ายทอดเทคนิควิธีการเลี้ยงจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชน ต่อยอดถึงชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดาร แนวตะเข็บชายแดนไทย ให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีแผนการส่งมอบทั้งหมด 207 โรงเรียน ตชด.ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศโดยตัวแทน บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ร่วมเดินทางไปส่งมอบอาหารสัตว์น้ำ ณ โรงเรียน ตชด. บ้านคลองแดง ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โรงเรียนลำดับที่ 8 ใน 30 โรงเรียน ที่ได้ดำเนินโครงการฯ ในปี 2561 โดยได้รับเกียรติจากร้อยตำรวจเอก สุวรรณ สาเสนา ครูใหญ่ รร.ตชด.บ้านคลองแดง พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีมอบอาหารสัตว์น้ำ และให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2561