EN | TH

โครงการสานต่อความพอเพียงฯ รร.ตชด.บ้านชำปะโต จ.สุรินทร์

P1120183
P1120194
P1120214
P1120219
previous arrow
next arrow

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน โครงการ “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ปี2/2561 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยง พร้อมถ่ายทอดเทคนิควิธีการเลี้ยงจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชน ต่อยอดถึงชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดาร แนวตะเข็บชายแดนไทย ให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีแผนการส่งมอบทั้งหมด 207 โรงเรียน ตชด.ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ โดยคณะผู้บริหาร และทีมงาน ร่วมเดินทางไปส่งมอบอาหารสัตว์น้ำ ณ โรงเรียน ตชด.บ้านชำปะโต ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ โรงเรียนลำดับที่ 14 ใน 30 โรงเรียน ที่ได้ดำเนินโครงการฯ ในปี 2561 โดยได้รับเกียรติเข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงาน ตชด. นำโดย พ.ต.ท.มนต์ไชย สุธรรมวรไชย รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 หน่วยงานประมงจังหวัดสุรินทร์ นำโดย นางอัจฉราวดี บุญรับ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง จังหวัดสุรินทร์ พ.ต.ต.ประเจน ทำวงศรี ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.บ้านชำปะโต พร้อมคณะครูและนักเรียน, หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีมอบอาหารสัตว์น้ำ โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทุกภาคส่วนดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2561