06

EN | TH

โครงการสานต่อความพอเพียงฯ รร.ตชด.บ้านห้วยตง จ.นครศรีธรรมราช

รร.ตชด.บ้านห้วยตง_๑๘๐๙๒๗_0006
รร.ตชด.บ้านห้วยตง_๑๘๐๙๒๗_0010
รร.ตชด.บ้านห้วยตง_๑๘๐๙๒๗_0011
รร.ตชด.บ้านห้วยตง_๑๘๐๙๒๗_0019
previous arrow
next arrow

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน โครงการ “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ปี2/2561 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยง พร้อมถ่ายทอดเทคนิควิธีการเลี้ยงจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชน ต่อยอดถึงชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดาร แนวตะเข็บชายแดนไทย ให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีแผนการส่งมอบทั้งหมด 207 โรงเรียน ตชด.ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ

โดยคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยลักซ์ฯ ร่วมเดินทางไปส่งมอบอาหารสัตว์น้ำ ณ โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยตง ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช โรงเรียนลำดับที่สุดท้าย ใน 30 โรงเรียน ที่ได้ดำเนินโครงการฯ ในปี 2561 โดยได้รับเกียรติเข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงาน ตชด. นำโดย ร.ต.อ.หญิง ลักษณา สุขแก้ว ผู้บังคับหมวดกองร้อย ตชด422, หน่วยงานประมงอำเภอท่าศาลา นำโดย ทรงชัย เส้งโสต ประมงอำเภอท่าศาลา ตัวแทนประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช, หน่วยงานราชการในพื้นที่ นำโดย นายวรพจน์ วารีพจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงซิง, ผู้ปกครองนักเรียน, ร.ต.ท.สมศักดิ์ หนูภักดี ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยตง พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีมอบอาหารสัตว์น้ำ โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทุกภาคส่วนดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2561 #สานต่อความพอเพียงสู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย