06

EN | TH

โครงการเด็กดีใจ กับผู้ใหญ่ใจดี 2562

4
3
2
1
previous arrow
next arrowบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) โดยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการเด็กดีใจ กับผู้ใหญ่ใจดี ประจำปี 2562 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดแพชรบุรี โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ตลอดจนให้เด็กรู้จักหน้าที่ของของตน อยู่ในระเบียบวินัยอันดี มีจิตอาสา เพื่อที่จะเป็นกำลังในการพัฒนาชาติต่อไปในอนาคต โดยภายในงาน ได้มีการจัดกิจกรรมสันทนาการให้เด็กๆ ได้ร่วมสุนก พร้อมของรางวัลเสริมสร้างพัฒนาการมากมาย เช่น จักรยาน, ชุด Lego, ชุดแป้งโดว์ เป็นต้น ตลอดจนมีบริการอาหาร และเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน นอกจากนี้ยังร่วมมอบของขวัญแก่โรงเรียนที่อยู่ในบริเวณสถานประกอบการของบริษัทฯ ได้แก่ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม, โรงเรียนบ้านดอนจั่น จ.สมุทรสงคราม, โรงเรียนบ้านยางงาม, โรงเรียนบ้านหน้าควน, เทศบาลตำบลบางเหรียง จ.สงขลา, โรงเรียนบ้านหนองชุมพล และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562