EN | TH

โครงการ ปลูกรักษ์ ปล่อยพันธุ์ ป้องปันป่าชายเลน” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

79547495_2982256078453845_2953446385787076608_o
79672568_2982251931787593_2563608843032461312_o
79893526_2982251795120940_4146321037685948416_o
80466304_2982251461787640_8697566575516975104_o
previous arrow
next arrow

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย นายชาญชัย นุชเรือน รองผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมงานบริษัทฯ จัด “โครงการ ปลูกรักษ์ ปล่อยพันธุ์ ป้องปันป่าชายเลน” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ตามแผนการบำรุงรักษา ฟื้นฟู สู่ความยั่งยืนของระบบนิเวศป่าชายเลน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ข้อ 14 ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการฟื้นฟู ซ่อมแซมในพื้นที่เดิม ให้ผืนป่าสมบูรณ์ครบ 100% ตามแผนการบำรุงรักษา ต่อเนื่อง 7 ปี (2561-2567) บนพื้นที่ 10 ไร่ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ เพื่อแพร่ขยายพันธุ์

โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ อำเภอบ้านแหลม, สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดเพชรบุรี, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี, อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี, สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านแหลม, องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล, นักเรียน, จิตอาสา ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ และลูกค้าตัวแทนจำหน่ายอาหารกุ้งของบริษัทฯ คุณพรสุดา เอมครุฑ และคุณนิตยา บุญเสนอ ณ พื้นที่ป่าชายเลน ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟู อุดมความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการอนุรักษ์ป่าชายเลน ที่มีระบบนิเวศที่ทรงคุณค่ามหาศาล เป็นที่รวมของพืช สัตว์น้ำ และสัตว์บกนานาชนิด รวมทั้งยังมีความสำคัญต่อมนุษย์ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งภายในงานได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจากทุกภาคส่วนในการเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562