EN | TH

โครงการ พีพี ไพร์ม-ไทยลักซ์ “ชวน ช้อป ช่วย แชร์” ครั้งที่ 1/2564

ชวน ช้อป ช่วย แชร์_๒๑๐๔๐๒_26
ชวน ช้อป ช่วย แชร์_๒๑๐๔๐๒_38
ชวน ช้อป ช่วย แชร์_๒๑๐๔๐๒_57
previous arrow
next arrow

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ร่วมจัดโครงการ พีพี ไพร์ม-ไทยลักซ์ “ชวน ช้อป ช่วย แชร์” ครั้งที่ 1/2564 โดยเป็นโครงการฯ ที่เปิดโอกาสให้พนักงานในองค์กร สามารถนำสินค้าอุปโภค-บริโภค มาจำหน่ายในราคามิตรภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้างพลังบวก สร้างรายได้พิเศษ กระจายรายได้หมุนเวียนภายในองค์กร และร่วมแบ่งปันแนวทางต่อยอดอาชีพเสริม จากโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร ในส่วนของ “พนักงาน”

โดยภายในงานมีสินค้าหลากหลายประเภท รวมไปถึงกิจกรรมพิเศษ ได้แก่ การสะสมยอดซื้อเพื่อแลกรับของรางวัลมากมาย และ ลุ้นรับรางวัลพิเศษ จากคูปองหางบัตร เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2564 ณ ลานอาหารสำเร็จรูปกุ้ง บจก.ไทยลักซ์ฯ จ.เพชรบุรี