06

EN | TH

โครงการ พีพี ไพร์ม (ไทยลักซ์)-แม่โจ้ สานฝันปันน้ำใจ ปี 13

ปันน้ำใจลงเพจ_๒๐๑๒๑๔_17-2
ปันน้ำใจปี13_๒๐๑๒๑๔_25
ปันน้ำใจปี13_๒๐๑๒๑๔_275
ปันน้ำใจปี13_๒๐๑๒๑๔_158
previous arrow
next arrow

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัด “โครงการ พีพี ไพร์ม (ไทยลักซ์)-แม่โจ้ สานฝันปันน้ำใจ ปี 13” ณ โรงเรียนบ้านเสาหิน ต.เสาหิน อ.เสาหิน จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 2-8 ธันวาคม 2563 โดยความร่วมมือระหว่าง บมจ.พีพี ไพร์ม และ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ รวมทั้ง ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ, คู่ค้า, ภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ

โดยโครงการฯ มีการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภค ทั้งอาคารสถานที่ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่โรงเรียนชุมชน ได้แก่ ติดตั้งหลอดไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่น พร้อมอุปกรณ์กีฬาสำหรับเยาวชน เพื่อฝึกซ้อมร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงและเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่โรงเรียนชุมชน

รวมทั้งการส่งมอบอาหารสัตว์น้ำ (กบ) ของทางบริษัทฯ เพื่อใช้ในโครงการเพาะพันธุ์กบเพื่ออาหารกลางวัน ที่จะกลายเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญแก่เยาวชน พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการ มอบทุนการศึกษา กว่า 130 ทุน มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ยารักษาโรค และจัดเลี้ยงอาหาร โดยมีกลุ่มเยาวชน ประชาชนในชุมชนทุรกันดารพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 500 ราย เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ยังได้ทำการมอบมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค เช่น อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน รองเท้า ผ้าห่ม และอื่นๆ แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่เหลอ โรงเรียนบ้านโพซอ โรงเรียนสล่าเชียงตอง โรงเรียนบ้านวาทู จ.แม่ฮ่องสอน