06

EN | TH

โครงการ แบ่งปันรอยยิ้ม สู่ผู้สูงอายุ

เป็นการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในชุมชนเช่นเดียวกัน แต่มุ่งเน้นไปที่ผู้สูงอายุในท้องถิ่น โดยจะดำเนินการจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ของทุกปี ในชุมชนละแวกใกล้เคียงฐานผลิตหลักของบริษัทฯ ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสงขลา ซึ่งมีรูปแบบการจัดงานสันทนาการ แจกของขวัญ/ของรางวัล และเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงาน

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]