EN | TH

การประชุม Public Presentation บมจ.พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

การประชุม Public Presentation บมจ.พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

P1740152
P1740139
P1740135
P1740146
previous arrow
next arrow

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดประชุม Public Presentation เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง กรณีการขึ้นเครื่องหมาย C ในวันศุกร์ที่ 28 พ.ค. 2564 ณ บมจ.พีพี ไพร์ม สำนักงานเลขที่ 486 โครงการพีเพิลพาร์ค อาคาร E1 ชั้น 3 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร