EN | TH

การประชุม Public Presentation บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

การประชุม Public Presentation บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

P1780323
P1780311
P1780318
previous arrow
next arrow

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดประชุม Public Presentation เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง กรณีการขึ้นเครื่องหมาย C ในวันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2565 ณ บมจ.พีพี ไพร์ม สำนักงานเลขที่ 486 โครงการพีเพิลพาร์ค อาคาร E1 ชั้น 3 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร