EN | TH

งานกินปลา อ พาน ครั้งที่5

o19166c085a0e45237e835d9362f4ea6a_4620693218515193604_181221_0001
o19166c085a0e45237e835d9362f4ea6a_4620693218515193604_181221_0002
o19166c085a0e45237e835d9362f4ea6a_4620693218515193604_181221_0003
o19166c085a0e45237e835d9362f4ea6a_4620693218515193604_181221_0004
previous arrow
next arrow

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมงานขายอาหารปลา เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าในงานกินปลา ครั้งที่ 5 ณ อ.พาน จ.เชียงราย วันที่ 5-9 ธ.ค. 2561 โดยมีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย คุณภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ตัวแทนผู้ผลิตอาหารปลาและกลุ่มผู้เลี้ยงปลา ในอำเภอพาน ร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อส่งเสริมการจำหน่าย และแปรรูปสินค้าเกษตร โดยเฉพาะปลานิล เป็นเมนูอาหารแบบต่างๆ แล้วนำมาจัดเป็นกิจกรรมส่งเสริมการกินปลาขึ้นในวันดังกล่าว