EN | TH

ต้อนรับลูกค้าตัวแทนจำหน่ายและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งและปลา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
previous arrow
next arrow

คุณวัลลภ ล้อมลิ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) คุณพิภพ เปี่ยมอยู่ ผู้จัดการทั่วไปโรงงานสงขลา คณะผู้บริหารและพนักงาน ให้การต้อนรับลูกค้าตัวแทนจำหน่ายและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งและปลา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช และ จ.ปัตตานี เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารกุ้งและอาหารปลา จ.สงขลา พร้อมรับฟังการบรรยายกระบวนการผลิตอาหารสัตว์น้ำ และเข้าเยี่ยมชมภายในโรงงานผลิต
ณ บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ฯ ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2566