EN | TH

สัมมนาวิชาการ วันกุ้งท่าทอง ครั้งที่ 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
previous arrow
next arrow
ประมวลภาพบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนหลัก ในการดำเนินงาน สัมมนาวิชาการ #วันกุ้งท่าทอง ครั้งที่ 2 “ตอบโจทย์ห่วงโซ่อุตสาหกรรม” พร้อมรับฟังการบรรยายวิชาการ และสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี
โดยภายในงาน บริษัทฯ ได้มีการจัดบูธแสดงสินค้า และมอบอาหารกุ้ง จำนวน 4 ตัน เพื่อร่วมประมูลนำเงินรายได้สนับสนุนชมรมผู้เลี้ยงกุ้งท่าทอง ซึ่งปิดประมูลไปที่ยอด 210,000 บาท ทั้งนี้มีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง ลูกค้า/ตัวแทนจำหน่ายอาหารกุ้ง ผู้ค้าปัจจัยการผลิต และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
หัวข้อการบรรยายวิชาการ ซึ่งมีหัวข้อหลักในการบรรยาย จากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
– เกษตรกรไทยกับความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมไทย
– การตอบโจทย์ห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งไทย
– ระบบที่ลงตัว การจัดการผลพลอยได้ สู่ความยั่งยืน
– ความสำเร็จของกลุ่มท่าทอง
– ปัญหาเชื้อดื้อยาและทางเลือกในการจัดการเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในกุ้งขาว
– ทางเลือก-ทางรอด ของอุตสาหกรรมกุ้งไทย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการนวัตกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง และเป็นแนวทางส่งเสริมการผลิต การลดต้นทุนแก่เกษตรกร เพื่อปรับกลยุทธ์สู่กระแสเศรษฐกิจ ให้เหมาะสมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง
จัดโดย ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งท่าทอง