EN | TH

โครงการเด็กดีใจกับผู้ใหญ่ใจดี ประจำปี 66

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
18
20
21
23
25
26
27
29
31
39
40
43
previous arrow
next arrow
โครงการเด็กดีใจกับผู้ใหญ่ใจดี ประจำปี 2566
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมจัดโครงการ “เด็กดีใจ กับผู้ใหญ่ใจดี” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยได้ดำเนินการมอบของขวัญ ของรางวัล ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ และกิจกรรมสันทนาการ ให้แก่ชุมชนและโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่สถานประกอบการ/ฐานการผลิตอาหารสัตว์ จ.เพชรบุรี และ จ.สงขลา ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล, โรงเรียนบ้านหนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี และ เทศบาลตำบลบางเหรียง ,โรงเรียน​บ้านหน้าควน, โรงเรียน​บ้านยางงาม อ.ควนเนียง จ.สงขลา
ทั้งนี้การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของเด็กหรือเยาวชน กระตุ้นให้เด็กเห็นถึงบทบาทของตน และปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมกับสังคม พร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นกำลังของชาติต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการสานสัมพันธ์ในชุมชน โดยมุ่งเน้นที่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นอีกด้วย