06

EN | TH

วันที่ประกาศรับสมัคร : ไม่ระบุ
สถานที่ทำงาน : บริหารธุรกิจ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
อัตราที่รับ : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ/รายละเอียด
รายละเอียดของงาน
– วางแผนการจัดการสินค้าและบริการในร้าน (Petshop/อาบน้ำ – ตัดขน/ฝากเลี้ยง)
– วางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพงานขายและบริการ
– ดูแลควบคุมการทำงานของพนักงานในร้าน
– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– มีความรู้ด้าน การบริหารธุรกิจ Pet Shop แบบครบวงจร
– มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีกอย่างน้อย 1-3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีภาวะความเป็นผู้นำ
– มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
– มีบุคลิกภาพที่ดี
– สามารถทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
– สามารถทำงานเสาร์-อาทิตย์ได้

สนใจสมัครงานติดต่อ
– คุณภัทรา/คุณเกษกนก/คุณจิตาพร
-โทร.0814349334
– E-mail : hr@localhost
ผู้สนใจสามารถสมัครงาน พร้อมหลักฐานการสมัครงาน ได้ที่
1. ทาง Email ส่งถึง hr@localhost
2. ทางจดหมาย พร้อมวงเล็บมุมซอง (สมัครงาน)
ติดต่อ แผนกทรัพยากรมนุษย์ 62 หมู่ 2 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
3. สมัครด้วยตนเอง ที่ แผนกทรัพยากรมนุษย์ บมจ.ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จ.เพชรบุรี

โทร 032-447681 – 8 FAX 447689
วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 –16.30 น

สมัครงาน