EN | TH

Big Cleaning Day” พีพี ไพรม์ ทำดีด้วยหัวใจ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562

o19166c085a0e45237e835d9362f4ea6a_4620693218515363895_181228_0001
o19166c085a0e45237e835d9362f4ea6a_4620693218515363895_181228_0002
o19166c085a0e45237e835d9362f4ea6a_4620693218515363895_181228_0003
o19166c085a0e45237e835d9362f4ea6a_4620693218515363895_181228_0004
o19166c085a0e45237e835d9362f4ea6a_4620693218515363895_181228_0005
o19166c085a0e45237e835d9362f4ea6a_4620693218515363895_181228_0006
previous arrow
next arrow
“Big Cleaning Day” พีพี ไพรม์ ทำดีด้วยหัวใจ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562
คณะผู้บริหาร นำโดย นายนันท์ธุวพล จิรโชติอนันตญา ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ และพนักงาน บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ร่วมมือ ร่วมใจ ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ณ โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ จ.เพชรบุรี และ จ.สงขลา โดยแบ่งโซนพื้นที่ทำความสะอาดทั่วทั้งโรงงาน อาทิ โรงผลิตอาหารกุ้ง/อาหารปลา/อาหารสัตว์เลี้ยง, คลังเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป, ลานขึ้น-ลงสินค้า และพื้นที่อื่นๆ โดยรอบโรงงาน เพื่อสะสาง ซ่อมแชม บำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักร คลังสินค้า ฯลฯ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศในพื้นที่ทำงานให้สะอาด สะดวก ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ นอกจากนี้ยังเป็นการทำดีด้วยหัวใจ ส่งท้ายปีเก่าเพื่อต้อนรับสิ่งดีๆ ในปีใหม่ 2562 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561