EN | TH

Mini Cleaning Day

P1700411
P1700480
P1700548
143404225_4075156642497111_4971845480322213244_o
previous arrow
next arrow

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Mini Cleaning Day โดยร่วมกันทำความสะอาดภายในพื้นที่สายการผลิตอาหารสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดจนเพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สะดวกและปลอดภัยต่อการทำงาน ณ บจก.ไทยลักซ์ฯ จ.เพชรบุรี ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม วันที่ 29 มกราคม 2564