EN | TH

โครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ

เป็นการจัดกิจกรรม รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสำคัญ ได้แก่ วันปีใหม่ วันสงกรานต์ โดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการท้องถิ่น สถานีตำรวจทางหลวงในท้องที่ใกล้เคียงฐานการผลิตหลักของบริษัทฯ ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี และ จังหวัดสงขลา โดยรูปแบบการดำเนินงาน เป็นการแจกของที่ระลึก (ม่านบังแดดรถยนต์) บริเวณซุ้มทางหลวง หรือจุดพักบริการประชาชน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่ ทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น