EN | TH

โครงการเด็กดีใจกับผู้ใหญ่ใจดี

เป็นการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในชุมชน โดยมุ่งเน้นที่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น โดยจะดำเนินการจัดขึ้นเนื่องในโอกาส วันเด็กแห่งชาติของทุกปี ในชุมชนละแวกใกล้เคียงฐานผลิตหลักของบริษัทฯ ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสงขลา ซึ่งมีรูปแบบการจัดงานสันทนาการ แจกของขวัญ/ของรางวัล และ เลี้ยงอาหาร แก่ผู้เข้าร่วมงาน